PRIVACY

Via dit privacy beleid informeert dev4all u over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Dev4all is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en hierna aangeduid als “dev4all”. dev4all respecteert uw privacy en wij houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Welke gegevens worden verwerkt?

dev4all verwerkt de persoonsgegevens die we van u of van uw werkgever ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een cursus, aanvraag van onze brochure, aanmelding voor onze nieuwsbrief of als u op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de cursus waarvoor u zich heeft aangemeld, uw feedback over de opleiding en overige informatie die u aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt dev4all persoonsgegevens in het kader van uw opleiding, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

dev4all gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen cursus;
  • het verzorgen van de door u gekozen cursus;
  • om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
  • om u onze nieuwsbrief of brochure toe te zenden;
  • om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren;

De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar. Indien dat met uw werkgever is overeengekomen, kan dev4all informatie over uw aanwezigheid bij de opleiding verstrekken aan uw werkgever. dev4all zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan dev4all of indien dev4all daartoe wettelijk verplicht is.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internet browser op uw computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina's u bekijkt en welke opties u gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens onder andere om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sessie cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw internet browser afsluit. U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van onze website gebruikmaken.

Google Adwords

De Google AdWords-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante en persoonlijke advertenties op externe websites getoond kunnen worden. De cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd. Google deelt geen anonieme data met derden.  Bekijk Google privacy beleid.

Google Analytics

De Google Analytics-cookie houdt bij hoe een gebruiker de website gebruikt. Informatie over het gebruik wordt gebruikt om rapporten op te stellen voor dev4all en andere diensten aan te bieden met betrekking tot internetgebruik. De cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd. Google deelt geen anonieme data met derden. Bekijk Google privacy beleid.

Tawk.to

De Tawk.to-cookie houdt bij op welke pagina de gebruiker zich bevindt, zodat een medewerker via live chat reactief de gebruiker te woord kan staan bij vragen. De cookie komt van Tawk.to en wordt 1 jaar bewaard. Tawk.to deelt geen informatie met derden. Bekijk Tawk.to voorwaarden.

Beveiliging en bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. dev4all bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. dev4all mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot dev4all richten door een e-mail sturen naar info@dev4all.nl, onder vermelding van uw naam en adres. dev4all zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal dev4all de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wijzigingen

dev4all kan dit privacy beleid wijzigen. We raden dan ook aan dit beleid regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 01-02-2017.